Οφελη της PASO CARD

H PASO CARD είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων που σκοπό έχει τη μείωση του κόστους ζωής του καταναλωτή.
Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα κύρια οφέλη που σας παρέχει η PASO CARD.
Cash Back / Επιστροφή χρημάτων

Η PASO CARD σας δίνει επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό σας.

Σε αγορές όπως βενζίνη, υπεραγορές, εστιατόρια, φούρνοι, βιβλιοπωλεία, κτλ. σας δίνετε η δυνατότητα να παίρνετε πίσω, μεγάλο μέρος των χρημάτων από τα έξοδα σας.

Προνόμια της PASO CARD: