Επιλογή Σελίδας

New Moon Hair Beauty Studio

In this salon… We do TEAMWORK. We do respect. PUNCTUALITY & laughter. We do FRIENDSHIP. We TALK & LISTEN we do…fabulous things !!!

 

Σταυραετου 2 2035 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλ.: 22 317736