Επιλογή Σελίδας

 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 30, Αγία Νάπα, Αμμόχωστος

Τηλ.: 23723202

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daltonstex-mex@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/daltonsmexican/