Επιλογή Σελίδας

GOODBURGER

GOOD BURGER

Προφίλ μπαίνει εδώ

Διευθύνσεις:

– Λεωφ. Λάρνακος 48, Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τηλ: 22334959

– Λεωφ. Σταυρού 24Α, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: 22490000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaboyr_bose@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Goodburger/465980256783900?fref=ts

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

23 Σεπτεμβρίου 2015