ΖΑΝΕΤΤΟΣ

ΖΑΝΕΤΤΟΣ

ΖΑΝΕΤΤΟΣ

Προφίλ μπαίνει εδώ
Τρικούππη 65, Λευκωσία

Τηλ: 22765501 /99495519

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: p.mentzis@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: http://www.zanettos.com/

Facebook: https://www.facebook.com/zanettoscy?fref=ts

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

23 Σεπτεμβρίου 2015