Επιλογή Σελίδας

Προσφέρουμε μεγάλο εύρος αναλύσεων στην κλινική βιοχημεία, αιματολογία, ενδοκρινολογία, μικροβιολογία και ανοσολογία. Οι περισσότερες αναλύσεις ολοκληρώνονται την ίδια μέρα.Το χημείο μας έχει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας! Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας από το 1987.

Λεωφ. Αθαλάσσας 101, Myrtiana Court, Διαμ. 404, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: 22 519690

Φαξ: 22 519680

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikrentou@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα: www.prognosislab.com