Επιλογή Σελίδας
Κ.Ε.Ν.ΕΚ LTD
Εζεκία Παπαϊωάννου 21, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Τηλ.: 22765842

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@pasocard.com.cy

Facebook: https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%A3/740379916020695?fref=ts