ΤΑ ΣΠΙΘΚΙΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

10% Επιστροφή στους καρτούχους PASO

ΤΑ ΣΠΙΘΚΙΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Αρτοποιείο

 

Μετσοβου 5 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσια

Τηλ.: 96480001