ΤΑ ΣΠΙΘΚΙΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

10% Επιστροφή στους καρτούχους PASO

ΤΑ ΣΠΙΘΚΙΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Αρτοποιείο

 

Μετσόβου 5 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσια

Τηλ.: 96480001