ΕΚΟ

Έως 2% Επιστροφή στους καρτούχους PASO

Πρατήριο καυσίμων.

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ :

ΛΑΡΝΑΚΑ:

Λευκωσία:

ΕΚΟ ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ LTD

Λεωφόρος Νίκης 25, Λευκωσία

Τηλ.: 22490521

 

Λάρνακα:

ΕΚΟ K.L.D PETROLEUM LTD

Δεκέλεια – Βρετανικές Βάσεις , Λάρνακα

Τηλ.: 24723251